Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Sanifar

Lourdesstraat 43

9041 Gent

Hoofdapotheker: Mieke Bossu

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0424.456.756

Machtigingsnummer APB: 445102

Telefoonnummer: 09 251 03 59

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.